Trilingüisme / CLIL / Auxiliars de conversa natius

Oferim als centres educatius els nostres professors especialistes nadius per impartir en la seva escola les asignatures de AICLE/ CLIL

Els Auxiliars de conversa nadius de parla anglesa son joves que han acabat el batxillerat i volen passar un any a l’extranger coneixent una altre cultura diferent i aprenent l’ idioma, al mateix tiemps que ajuden en l’aprenentatge del anglès en les aules.Les seves funcions en el centre educatiu saon les següents:

  • Pràctica de conversa
  • Ajudar en el laboratori de idiomes, classes audiovisuals, questions lingüístiques, presentacions y exàmens orales.
  • Estimulació de les habilitats lingüístiques dels alumnes, jocs en anglès, lectura, cançons.
  • Ajudar en altres asignatures apart del anglès com ciències, arts plàstiques, esport.
  • Preparar exposicions, material complementari i activitats de conversa.
  • Qualsevol altre tasca per millorar l’ habilitat en anglès dels estudiants